Wczytywanie strony

Lobo - agencja pracy

zadzwoń na +48 58 58 58 566 lub

Wyślij swoje CV on-line

Dla pracodawcy

Praca tymczasowa

Wynajem pracowników na okres tymczasowy jest rozwiązaniem skierowanym do pracodawców, którym zależy na dużej oszczędności i elastyczności w zarządzaniu kadrami. W tym modelu zarządzania Lobo zatrudnia pracowników na podstawie ustawy o pracy tymczasowej, a następnie oddelegowuje ich do pracy w miejscu i czasie wskazanym przez klienta.

Oszczędność wynikająca z zastosowania takiego rozwiązania polega na tym, iż to agencja pracy ponosi koszt i odpowiedzialność związaną z zatrudnieniem pracowników, a także przeprowadzaniem szkoleń, badań i wyposażeniem w narzędzia pracy. Pracodawca zwolniony jest z obowiązków kadrowo-płacowych, dba jedynie o nadzór nad pracownikami i ewidencją czasu pracy.

Elastyczność pracy tymczasowej to przede wszystkim możliwość łatwego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, dzięki czemu pracodawca może swobodnie zmieniać liczbę osób wykonujących pracę i rodzaj ich stanowisk. Mogą Państwo zatem wyrazić zapotrzebowanie na pracownika na okres kilku godzin, na okres zastępstwa, na czas jednorazowego projektu czy okres trwania sezonu. Okres zatrudnienia jednego pracownika nie może jednak przekroczyć 18 miesięcy.

Tego rodzaju zatrudnienie stosowane jest najczęściej w przypadku dwóch rodzajów stanowisk:

  • pracowników blue collar, czyli pracowników produkcyjnych, magazynierów, kasjerów, itd.
  • pracowników white collar, czyli pracowników administracyjnych i specjalistów, np. asystentek, pracowników helpdesk czy call center.


Reasumując, praca tymczasowa wspomagana przez agencję pracy niesie za sobą oszczędności wynikające z eliminacji kosztów administracyjnych i odpowiedzialności prawnej za pracowników oraz daje pracodawcy możliwość łatwego dostosowywania zatrudnienia do sytuacji ekonomicznej firmy dzięki korzystnym warunkom zawierania i rozwiązywania umów.