Wczytywanie strony

Lobo - agencja pracy

zadzwoń na +48 58 58 58 566 lub

Wyślij swoje CV on-line

Dla pracownika

Praca tymczasowa

Coraz więcej pracodawców preferuje zatrudnianie w oparciu o umowy tymczasowe. Ta forma zatrudnienia daje pracodawcom i pracownikom większą swobodę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, co niesie zarówno korzyści jak i ryzyka dla obu stron. Do korzyści należy zaliczyć:

  • Elastyczność w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, dzięki czemu ryzyko związane z zatrudnieniem większej ilości pracowników jest niższe. Pracodawca jest zatem skłonny zwiększać zatrudnienie.
  • Niższy koszt obsługi pracownika wynikający z powierzenia obowiązków kadrowo-płacowych oraz odpowiedzialności prawnej firmie zewnętrznej (agencji pracy). Niższy koszt motywuje pracodawcę do zatrudnienia większej ilości pracowników.
  • Określony czas zatrudnienia, dzięki czemu pracodawca chętniej zatrudnia osoby, które mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy, tj. osoby młode, bez wyższego wykształcenia, czy osoby starsze.
  • Umowa o prace tymczasową nie jest przeszkodą, by pracownik, który się sprawdził, został zatrudniony przez pracodawcę na czas nieokreślony.

Wśród ryzyk należy wymienić:

  • Krótki termin wypowiedzenia umowy zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.
  • Umowa o pracę tymczasową daje słabszą podstawę do udzielania przez banki kredytów.

Reasumując, praca tymczasowa może być doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę lub poszukują czasowego zatrudnienia. Należy dokładnie zapoznać się z zapisami umowy, aby znać swoje prawa. Pamiętaj również o roli agencji, która broni praw zarówno pracodawcy jak i pracownika. Pełnimy rolę opiekuna i mediatora a nadto wspieramy proces negocjacji i jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami umowy.