Dlaczego coraz więcej inwestycji pojawia się w Katowicach?

Badając rynek pracy, nie sposób nie zauważyć, że Aglomeracja Śląska obfituje w oferty pracy dla tzw. „językowców”. Wydawać by się mogło, że w GOP-ie królować będzie inżynieria, produkcja, a tu duża przewaga ofert dla osób posługujących się językami obcymi. Z czego wynika taki trend? Zagraniczne inwestycje. Dlaczego inwestorzy pojawią się w Katowicach?

Potencjał Zasobów Ludzkich:

Oferta rynku nieruchomości:

Doskonała lokalizacja:

Wsparcie dla Inwestora

Inwestorzy – BCC