Expressem do Rynku

Szacujemy, że w Polsce funkcjonuje łącznie 1078 centrów usług biznesowych, zatrudniających 244 tys. osób. Biorąc pod uwagę rozwój branży w ostatnich latach, można założyć, że w 2020 r. centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. osób.

Największą część zatrudnienia w sektorze (35%) generują centra usług wspólnych (SSC), następnie: centra IT (30%), centra outsourcingowe (21%) oraz centra R&D (14%).

Analiza polskiej mapy sektora nowoczesnych usług biznesowych pozwala zauważyć, że największymi ośrodkami usług dla biznesu są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź i Poznań, w których pracuje łącznie 85% ogółu pracowników zatrudnionych w sektorze.

Pod względem liczby centrów usług, pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Warszawa (167 centrów). W gronie ośrodków skupiających co najmniej 120 centrów znajdują się również: Kraków (157), Wrocław (140) i Trójmiasto (120).

Przeciętne oczekiwania finansowe doświadczonego Programisty PHP we Wrocławiu plasują się na poziomie 5000 zł-7000 zł netto, Księgowej 2500 zł-3500 zł netto, a Przedstawiciela Handlowego w branży FMCG są na poziomie 2500 zł-3000 zł netto.

Spośród wszystkich Pracowników handlowych, najniższe wynagrodzenie otrzymują Przedstawiciele Handlowi w branży FMCG, najwyższe Inżynierowie Sprzedaży i Doradcy Techniczno- Handlowi.

Coraz częściej Pracodawcy oczekują od Kandydatów do pracy odporności na stres. Taka kompetencja jest najczęściej wymieniana podczas poszukiwań pracowników wyższego szczebla, lecz także handlowców, pracowników call center, pracowników działów windykacji, obsługi klienta a nawet asystentek.

Przeciętny czas poszukiwania pracy na Śląsku przez Specjalistę ds marketingu wynosi ok. 8- 10 tygodni. Inżynier Sprzedaży znajdzie pracę w ok. 5 tygodni, doświadczony Programista Java- 4 tygodnie natomiast filolog germański bez doświadczenia, znający również j. angielski 10- 14 dni.