Oferta dla pracodawcy – Rekrutacja pracowników – Direct Search

Rekrutowanie pracowników to długotrwały proces wymagający indywidualnego podejścia, w zależności od potrzeb stanowiska. Aby zdjąć ten ciężar z barków naszych Klientów, pragniemy zaoferować szereg rozwiązań dotyczących odpowiedniego dobrania potencjalnego Pracownika, tak aby nie tylko stał się on częścią zespołu, ale także stanowił konkretną wartość dodaną. Pozwól, abyśmy to My zajęli się całym procesem.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Nasze działania rekrutacyjne dostarczają Pracodawcom najbardziej odpowiednich kandydatów, w możliwie najkrótszym czasie. Cel ten realizujemy dzięki wykorzystywaniu najefektywniejszych metod rekrutacji Pracowników, nowych technologii, eksperckiej wiedzy o rynku pracy, doświadczeniu i umiejętnościom naszych konsultantów i headhunterów. Realizujemy projekty rekrutacyjne o różnym stopniu zaawansowania, indywidualnie do projektu dobieramy źródła poszukiwań Kandydatów, narzędzia i metody wykorzystywane do selekcji, przygotowujemy harmonogram prac na projekcie. Procesy badania kompetencji przebiegają w atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu relacji z Kandydatem, co ma wpływ na wizerunek Klienta w oczach przyszłych Pracowników. Istotne dla Nas jest to, aby realizowana rekrutacja i selekcja wpływała pozytywnie na Employer Branding Naszych Klientów. Lobo posiada wprowadzoną wewnątrz procedurę Candidate Experience, która zwraca szczególna uwagę na komfort Kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i jesteśmy z tego dumni!

  Napisz jakiego pracownika szukasz!

  POSZUKIWANIA BEZPOŚREDNIE – DIRECT SEARCH – HEADHUNTING

  Pracowników na stanowiska specjalistyczne i wyższego szczebla poszukujemy przede wszystkim metodą direct search/executive search, nieformalnie zwaną headhuntingiem. Direct (executive) search jest metodą bezpośredniego docierania do Kandydatów spełniających określone przez Pracodawcę kryteria. Dzięki zastosowaniu tej techniki nasi Partnerzy otrzymują dostęp do nowej grupy Kandydatów, którzy nie odpowiadają na ogłoszenia z ofertami pracy, są najczęściej aktywni zawodowo i którzy zawsze spełniają z góry określone przez naszych Partnerów wymogi. Wspólnie z Klientem przygotowujemy plan działania w projekcie, tak, aby poszukiwania były prowadzone w sposób profesjonalny, z zachowaniem Kodeksu Etycznego Lobo HR.

  OUTSOURCING PRACOWNICZY

  Outsourcing pracowniczy polega na przekazaniu Lobo HR obowiązków związanych z zatrudnieniem i obsługą kadrowo-płacową pracowników świadczących pracę lub usługi dla naszych Partnerów. Ten rodzaj współpracy niesie szereg korzyści dla pracodawców, spośród których najistotniejsze to:

  • Oszczędności wynikające z przekazaniem Lobo HR zadań związanych z poszukiwaniem (opcjonalnie), zatrudnieniem i obsługą kadrowo-płacową pracowników, dzięki czemu pracodawca może przenieść uwolnione zasoby do realizacji procesów kluczowych dla swojego biznesu.
  • Rozliczenie pracy na podstawie faktury VAT oraz brak konieczności tworzenia etatu.
  • Odroczony termin płatności i kredytowanie zobowiązań pracodawcy.
  • Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa i przeniesienie odpowiedzialności związanej z tymi zadaniami na Lobo HR.
  • Możliwość wypróbowania pracownika przed jego bezpośrednim zatrudnieniem (Try & Hire).
  • Możliwość skorzystania z elastycznych form zatrudnienia jakimi są umowa o pracę tymczasową, umowa zlecenia czy też umowa oparta o działalność gospodarczą.
  • Elastyczne zwiększanie i zmniejszanie ilości pracowników, natychmiastowe zabezpieczenie tymczasowych wakatów związanych z urlopami, zwolnieniami, sezonowością itp.

  Zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą by poznać szczegóły i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

  BADANIE KOMPETENCJI

  Wysoki standard pracy wymaga, aby rekomendacja Kandydatów została poprzedzona badaniem kompetencji miękkich i twardych. W tym zakresie korzystamy z różnorodnych metod i narzędzi, m.in. wywiadu ustrukturyzowanego, wywiadu behawioralnego, testów psychologicznych, testów językowych, próbek zadań a także np. metody Assessment Center. Nasi Partnerzy otrzymują od Lobo HR wyłącznie rekomendacje Pracowników zweryfikowanych pod względem dopasowania do określonego profilu i dopasowanych do indywidualnych potrzeb i strategii biznesowych Klienta. Procesy badania kompetencji przebiegają w atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu relacji z Kandydatem, co ma wpływ na wizerunek Klienta w oczach przyszłych Pracowników. Istotne dla Nas jest to, aby realizowana rekrutacja i selekcja wpływała pozytywnie na Employer Branding Naszych Klientów.

  Panel Klienta

  Proponujemy Państwu współpracę opartą o nowoczesne rozwiązania informatyczne, oparte o technologię ATS Element których celem jest oszczędność czasu i przejrzystość prowadzonych projektów. Panel Klienta oferuje dostęp do systemu Lobo HR, w którym umieszczane będą wszystkie Państwa zamówienia oraz wszyscy zaprezentowani Państwu kandydaci w ramach realizacji tych zamówień.

  Realizacja projektów rekrutacyjnych przy pomocy Panelu Klienta niesie następujące korzyści:

  • Dostęp do wszystkich zamówień realizowanych w toku współpracy, bezterminowo.
  • Przejrzysta, tabelaryczna prezentacja procesów rekrutacyjnych – status i dokumenty aplikacyjne kandydatów, istotne daty, etapy i uwagi do poszczególnych osób, weryfikacja nazwisk kandydatów i automatyczne przedstawianie ich danych personalnych.
  • Uporządkowana wymiana informacji pomiędzy Państwem i naszym dedykowanym konsultantem.
  • Wszystkie powyższe korzyści dają w efekcie znaczną oszczędność czasu i wygodę pracy, nieosiągalną przy zastosowaniu standardowych metod takich jak korespondencja e-mailowa.

  Lobo Professional

  W związku z coraz częstszym zapotrzebowaniem Naszych Klientów na Pracowników wysokiego szczebla, a także doświadczonych specjalistów obszarów IT, Finanse i Inżynieria, Lobo HR powołało do życia specjalną linię biznesową dedykowaną do rekrutacji specjalistycznych i rekrutacji kadry zarządzającej. Obecnie procesy rekrutacyjne w tych obszarach będą realizowane przez Lobo Professional.

  Lobo Professional skupia w swoich szeregach doświadczonych, certyfikowanych konsultantów, wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach i w rekrutacjach, które najczęściej realizowane są metodami dotarcia bezpośredniego.

  Wiedza i doświadczenie konsultantów Lobo Professional, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii Lobo, jest gwarancją sprawnego i w pełni profesjonalnego realizowania procesów rekrutacyjnych Naszych Klientów.

  Kandydatów poszukujących pracy w  obszarach IT, Finanse, Inżynieria, Kadra Zarządzająca, zachęcamy do weryfikacji aktualnych ofert Lobo Professional

  OSZCZĘDZAMY CZAS NASZYCH KLIENTÓW

  Rekrutacje Pracowników realizujemy szybko i starannie, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów i headhunterów, oraz wykorzystaniu innowacyjnych technologii informatycznych.

  Nasi Partnerzy posiadają dostęp do autorskiego i innowacyjnego systemu zarządzania projektami rekrutacyjnymi Lobo HR, dzięki któremu konieczność wykorzystania komunikacji e-mailowej i telefonicznej ograniczona jest do minimum a współpraca przybiera formę prostą, przejrzystą i bardzo efektywną dla wszystkich stron.

  Wypróbuj LOBO HR. Gwarantujemy, że zostaniesz Naszym zadowolonym Klientem.