Komunikaty

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/16/11/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.11.2017 r., zapytania ofertowego na zakup usług doradczych w celu stworzenia pakietu narzędzi informatycznych „Agencja Pracy przyszłości” skierowanych do Agencji Pracy działających w rożnych branżach w Polsce oraz za granicą, wybrana została oferta złożona przez BTM Innovatios Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa.

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/15/11/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 23.11.2017 r., zapytania ofertowego którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania, stworzenie prototypu systemu oraz jego przetestowanie dla systemu do zautomatyzowania akcji dokonywanych przez rekruterów na portalach społecznościowych, wybrana została oferta złożona przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5, 99-301 Kutno.

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1/19/12/2017

Firma Lobo Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest analiza wpływu profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy oraz dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców.

zapytanie ofertowe (pdf)
7. Oświadczenie o stosowaniu polityk
6. Oświadczenie o braku wykluczenia
5. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej aparatury
4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych i technicznych
3. Oświadczenie-zgoda na wstępną weryfikację
2. Oświadczenie o zespole badawczym
1. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/19/12/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 28.12.2017 r., zapytania ofertowego którego przedmiotem zamówienia jest analiza wpływu profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy oraz dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców., wybrana została oferta złożona przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5, 99-301 Kutno.

informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/21/12/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 08.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup modułów systemu informatycznego, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy, wybrana została oferta złożona przez Cocoders Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1/3, 87-100 Toruń.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0099/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne.

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/21/12/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 23.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup modułów systemu informatycznego, który w sposób kompleksowy będzie wspierał prowadzenie projektów rekrutacyjnych, wybrana została oferta złożona przez Cocoders Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1/3, 87-100 Toruń.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0098/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne.

Informacja o wyborze Wykonawcy