Projekty EU

Firma Lobo Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE

logoP11

Program: POIR Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/D/16/2020

Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji 

Krótki opis projektu: Projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia Systemu inteligentnego zarządzania kampaniami reklamowymi w firmie Lobo sp. z o.o. sp.k.

Wartość całkowita projektu: 241 080,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 166 600,00 zł

 

Program: POIR poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Nr projektu: POIR.02.03.01-22-0003/17

Tytuł projektu: Stworzenia pakietu narzędzi informatycznych „Agencja Pracy przyszłości” skierowanych do podmiotów relizujących procesy rekrutacyjne w Polsce oraz za granicą

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu opracowania pakietu narzędzi informatycznych skierowanych do polskich i międzynarodowych organizacji, który będzie odpowiedzialny za kompleksowe wspieranie procesów rekrutacyjnych i administracji zatrudnienia tych organizacji. Pakiet ten opierać się będzie na narzędziach aktualnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Wartość całkowita projektu: 1 838 850,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE:  854 945 ,00 zł

 

Program: POIR poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr projektu: POIR.02.03.02-22-0008/18

Tytuł projektu: Analiza wpływu treści CV oraz profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy i dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców.

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie analizy wpływu profili użytkowników w portalach społecznościowych oraz CV na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy. Dodatkowo zostaną opracowane algorytmy analizy oraz dostosowania tych profili do oczekiwań pracodawców. Algorytmy te będą stanowić podstawę platformy, dzięki której każdy użytkownik będzie mógł przeanalizować treści zawarte w swoim profilu portalu społecznościowego lub przesłanym CV, a także uzyska informację zwrotną, które jego fragmenty należy poddać modyfikacji. Analizie podlegać będzie objętość treści CV i na profilu oraz jej podział na różne sekcje, aktualność profilu, zdjęcia profilowe oraz jakościowo-semantyczne treści kluczowych sekcji profilu. W dalszej treści wniosku o dofinansowanie CV kandydata oraz jego profil w sieciach społecznościowych Wnioskodawca będzie nazywać „profilem”.

Wartość całkowita projektu: 492 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE:  340 000 ,00 zł

 

Program: POIR poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr projektu: POIR.02.03.02-22-0031/17

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji rozwiązania, stworzenie prototypu systemu do zautomatyzowania akcji dokonywanych przez rekruterów na portalach społecznościowych oraz jego przetestowanie

Krótki opis projektu: projekt zakłada opracowanie koncepcji rozwiązania, stworzenie prototypu systemu oraz jego przetestowanie dla systemu do zautomatyzowania akcji dokonywanych przez rekruterów na portalach społecznościowych (Np. Goldenline, Linkedin, Facebook). Narzędzie to umożliwi wsparcie pracowników Wnioskodawcy przy analizowaniu profili, np. Linkedin oraz Facebook, a także podejmowaniu decyzji wstępnego zakwalifikowania kandydata do danego projektu rekrutacyjnego.

Wartość całkowita projektu: 492 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE:  323 000 ,00 zł

 
poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0098/17

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów biznesowych LOBO Sp. z o. o. Sp. k. dzięki innowacyjnemu systemowi zapewniającemu kompleksowe wsparcie prowadzenia
projektów rekrutacyjnych

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób kompleksowy będzie wspierał prowadzenie projektów rekrutacyjnych.
System ten umożliwi znaczące podniesienie jakości realizowanych procesów biznesowych, w których uczestniczą: Wnioskodawca, partnerzy biznesowi
oraz kandydaci ubiegający się o pracę u tych partnerów.

Wartość całkowita projektu: 1 107 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 449 910,00 zł

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0099/17

Tytuł projektu: Wprowadzenie do oferty LOBO Sp. z o. o. Sp. k. nowej usługi wykorzystującej innowacyjny system automatyzacji grafikowania pracy

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy. System ten
zapewni wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Lobo nowej usługi.

Wartość całkowita projektu: 779 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 324 350,00 zł

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0185/16

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności LOBO Sp. z o.o. Sp. k. innowacyjnego systemu optymalizującego proces świadczenia usług z zakresu HR

Krótki opis projektu: Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnego narzędzi informatycznych przyspieszających procesy pozyskiwania klientów, gromadzenia bazy potencjalnych pracowników, wyszukiwania pracowników pod konkretne zamówienia, rozliczenie czasu pracy i innych informacji o pracownikach delegowanych do pracy, kontroli jakości. Zostanie to osiągnięte dzięki zaplanowanym do zakupu w projekcie środkom trwałym (laptopy) oraz wartościom niematerialnym i prawnym. W ramach projektu stworzony zostanie innowacyjny system usprawniający proces świadczenia usług przez Wnioskodawcę. 

Wartość całkowita projektu: 1 894 200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 768 460,00 zł