Projekty EU

Firma Lobo Sp. z o.o. s.k. realizuje projekty dofinansowane z funduszy EU

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0098/17

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów biznesowych LOBO Sp. z o. o. Sp. k. dzięki innowacyjnemu systemowi zapewniającemu kompleksowe wsparcie prowadzenia
projektów rekrutacyjnych

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób kompleksowy będzie wspierał prowadzenie projektów rekrutacyjnych.
System ten umożliwi znaczące podniesienie jakości realizowanych procesów biznesowych, w których uczestniczą: Wnioskodawca, partnerzy biznesowi
oraz kandydaci ubiegający się o pracę u tych partnerów.

Wartość całkowita projektu: 1 107 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 449 910,00 zł

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0099/17

Tytuł projektu: Wprowadzenie do oferty LOBO Sp. z o. o. Sp. k. nowej usługi wykorzystującej innowacyjny system automatyzacji grafikowania pracy

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy. System ten
zapewni wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Lobo nowej usługi.

Wartość całkowita projektu: 779 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 324 350,00 zł