Projekty EU

Firma Lobo Sp. z o.o. s.k. realizuje projekty dofinansowane z funduszy EU

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0098/17

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów biznesowych LOBO Sp. z o. o. Sp. k. dzięki innowacyjnemu systemowi zapewniającemu kompleksowe wsparcie prowadzenia
projektów rekrutacyjnych

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób kompleksowy będzie wspierał prowadzenie projektów rekrutacyjnych.
System ten umożliwi znaczące podniesienie jakości realizowanych procesów biznesowych, w których uczestniczą: Wnioskodawca, partnerzy biznesowi
oraz kandydaci ubiegający się o pracę u tych partnerów.

Wartość całkowita projektu: 1 107 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 449 910,00 zł

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0099/17

Tytuł projektu: Wprowadzenie do oferty LOBO Sp. z o. o. Sp. k. nowej usługi wykorzystującej innowacyjny system automatyzacji grafikowania pracy

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego systemu, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy. System ten
zapewni wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Lobo nowej usługi.

Wartość całkowita projektu: 779 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 324 350,00 zł

poziom efrr kolor-page-001 (1)

Program: RPO WP 2014-2020 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0185/16

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności LOBO Sp. z o.o. Sp. k. innowacyjnego systemu optymalizującego proces świadczenia usług z zakresu HR

Krótki opis projektu: Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnego narzędzi informatycznych przyspieszających procesy pozyskiwania klientów, gromadzenia bazy potencjalnych pracowników, wyszukiwania pracowników pod konkretne zamówienia, rozliczenie czasu pracy i innych informacji o pracownikach delegowanych do pracy, kontroli jakości. Zostanie to osiągnięte dzięki zaplanowanym do zakupu w projekcie środkom trwałym (laptopy) oraz wartościom niematerialnym i prawnym. W ramach projektu stworzony zostanie innowacyjny system usprawniający proces świadczenia usług przez Wnioskodawcę. 

Wartość całkowita projektu: 1 894 200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 768 460,00 zł