CONTACT US. GET TO KNOW OUR POSSIBILITIES. WORK WITH THE BEST PROFESSIONALS.

Contact us!

Name and Surname*
Company Name
NIP
E-mail*
Phone number*
Subject*
Message*
Add File
reCAPTCHA*

Gdynia

Headquarters

ul. Stefana Batorego 23/7
81-365 Gdynia
+48 58 58 58 566
kontakt@lobohr.pl

Lobo sp. z o.o. sp. k.
NIP: 9512334022
REGON: 142843056
KRS: 0000379784
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Bank Handlowy S.A.
nr 48 1030 0019 0109 8530 0034 7489
Nr w rejestrze agencji zatrudnienia: 7502

Poznań

ul. Kochanowskiego 6/3
60-101 Poznań

Warszawa

Felińskiego 30/2
01-569 Warszawa

Wrocław

ul. Kwiska 5-7
54-210 Wrocław

Site still under constraction!