informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/21/12/2017

Zamawiający, Lobo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 08.01.2018 r. zapytania ofertowego na zakup modułów systemu informatycznego, który w sposób automatyczny będzie wspierał proces grafikowania pracy, wybrana została oferta złożona przez Cocoders Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1/3, 87-100 Toruń.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0099/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne.