Zapytanie ofertowe nr 1/15/11/2017

Zapytanie ofertowe (treść pdf)
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o zespole badawczym
3. Oświadczenie-zgoda na wstępną weryfikację

4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych i technicznych

5. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej aparatury
6. Oświadczenie o braku wykluczenia
7. Oświadczenie o stosowaniu polityk