Lobo HR w najnowszym raporcie Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR właśnie opublikowało raport podsumowujący działalność kluczowych agencji zatrudnienia na polskim rynku w 2017 r.

Raport omawia swoistą rewolucję jaką przeżyła branża agencji pracy, ukazuje dynamiczny rozwój agencji pośrednictwa, ale wskazuje także na wzrost zainteresowania rynku usługami rekrutacyjnymi czy HR-owymi.

W tym roku, wśród firm opiniotwórczych pojawiło się także Lobo HR. W imieniu Lobo wypowiedziała się Dyrektor Operacyjny Sylwia Chwastyk- Kolasa, która omówiła pozytywne trendy rynku w zakresie rekrutacji masowych. Lobo odnotowało wyraźny wzrost zainteresowania tymi usługami sektorów SSC/ BPO, IT czy retail.