Lobo HR obecne na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 14- 16 maja odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie jest największą w Europie Centralnej debatą o aktualnym stanie i przyszłości gospodarki, zwracającą dużą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Kongres jest przestrzenią do dialogu i nawiązywania relacji środowisk biznesowych i w tym roku Lobo HR uczestniczyło w wydarzeniu po raz pierwszy.

W wielu wartościowych dyskusjach, m.in. dotyczących sytuacji i trendów na rynku pracy, firmę reprezentowała Dyrektor Operacyjny Sylwia Chwastyk- Kolasa.

Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy był dziesiątą, jubileuszową edycją i możemy mówić o rekordowej frekwencji zarówno wśród uczestników (ponad 11 500 osób),  jak i dziennikarzy ponad 700 oficjalnie zarejestrowanych przedstawicieli mediów, ale także prelegentów – ponad 900 osób z całego świata!