Pracownicy częściej szukają nowego miejsca pracy

Według badań przeprowadzonych przez portal LinkedIn, najmłodsza generacja Pracowników zmienia Pracodawcę nawet dwa razy częściej niż pokolenie ich rodziców.

Forbes podaje, że pracownicy, którzy pracują u jednego pracodawcy dłużej niż 2 lata, otrzymują nawet 50 % niższe wynagrodzenie niż ich koledzy, którzy zmieniali już pracodawcę.

Dane pozyskane przez Legal Technology Solutions, wskazują, że każda zmiana pracodawcy wiąże się z podwyżką w wysokości od 8 do 10 procent wynagrodzenia.

W ostatnich kwartałach osoby zmieniające pracę przeważają nad tymi, które awansują w ramach obecnego miejsca pracy. Wydaje się, że pracownicy na dość dużą skalę odważyli się szukać bardziej satysfakcjonującego zatrudnienia. Nie wiadomo czy sygnały z rynku wskazujące na zbliżające się osłabienie koniunktury, wpłyną na zmianę zachowań i jak szybko się to stanie.