Rekrutacja coraz większym wyzwaniem dla firm

Według danych GUS stopa bezrobocia w marcu 2018 r. wyniosła 6,6 proc. – to o 0,2 punktu procentowego mniej niż w lutym br. i o 1,5 punktu procentowego mniej wobec analogicznego okresu w 2017 r. Niski poziom bezrobocia sprawia, że rekrutacja staje się coraz większym wyzwaniem dla firm.

Przykładowo w Niemczech mamy 1,5 mln wakatów, a w Czechach bezrobocie jest dwukrotnie niższe niż w Polsce.

Rynek polski charakteryzuje się najwyższym w Europie poziomem segmentacji. Mamy bardzo niski poziom aktywności zawodowej – jesteśmy na końcu Europy  (ok 5 mln osób nieaktywnych zawodowo, w tym ok. 2 mln, które z dużymi szansami moglibyśmy aktywować, zatem mamy zasoby, z których moglibyśmy czerpać), jednak problemem jest niska mobilność wewnętrzna pracowników.