Rekrutacja Handlowców- badanie kompetencji czy gra.

Mówiąc o sprzedaży, mówimy o Handlowcach, jakkolwiek nazywani Przedstawicielami Handlowymi, Inżynierami Sprzedaży czy Key Account Managerami, wszyscy charakteryzują się wysokorozwiniętymi kompetencjami sprzedażowymi. Negocjują, pokonują obiekcje, wywierają wpływ. Są komunikatywni, nastawieni na realizację celów i odporni na stres. Przynajmniej tacy być powinni.

Jak zbadać kompetencje sprzedażowe u kogoś, kto doskonale potrafi sprzedać samego siebie. Na ile można polegać na tym co mówi Handlowiec, słuchać i wierzyć w słowa Key Account Managera czy wierzyć w deklaracje Inżyniera Sprzedaży. Jak dobrze i skutecznie rekrutować Handlowców?

Jaką metodą rekrutować handlowców?

Jakich rekrutacji oczekują Pracodawcy? Coraz częściej w przypadku rekrutacji handlowych poszukiwani są headhunterzy. Rekruter szukający biernie, nie osiągnie oczekiwanego efektu, którym coraz częściej jest Handlowiec konkurencji. Na rynku bardzo popularnym stał się headhunting, nazywany metodą bezpośrednią, czy poszukiwaniem typu direct- search. Często nastawiony na stricte na pracowników firm konkurencyjnych, czasem nawet na negocjacje z konkretnym „Kowalskim”. Aktywne poszukiwania bezpośrednie, pomimo, iż czasochłonne, są dziś bardzo skuteczne. Dobry headhunter jest niczym ten dobry handlowiec- negocjuje, pokonuje obiekcje, wywiera wpływ, szuka z nastawieniem na realizację celów, działa pod presją jest odporny na stres.

A co gdy Handlowiec już jest. Podejmuje rozmowy, uczestniczy w spotkaniu. Oczywiście badanie kompetencji przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych. Pracodawcy coraz częściej zlecają agencjom doradztwa personalnego zastosowanie przy selekcjach handlowych testów psychologicznych, wykorzystanie metody Assessment Center, bo często sam wywiad behawioralny czy analiza komunikacji niewerbalnej przy wywiadzie ustrukturyzowanym już nie wystarczy. Firma doradztwa personalnego bez wykorzystania np. sesji Assesment Center nie będzie już na rynku konkurencyjna.

Pracownicy sprzedaży potrafią się sprzedać. Rekruter musi być czujny i widzieć więcej niż Handlowiec chce pokazać. Prawidłowo przygotowany Assesment daje możliwość obserwacji zachowań zbliżonych do tych, które pojawiają się w warunkach naturalnych. Doradztwo personalne dziś musi wyjść naprzeciw trendom rynku. Rekruter chcąc być skutecznym, musi działać poprzez rekrutacje direct serach, a Kandydat w całym tym procesie musi być świetnym negocjatorem, aby dać się zdobywać, ale nie zdobyć się za szybko. Pozwolić odkrywać, ale nie odkryć za bardzo. Rekrutacja Handlowców- to w dzisiejszej dobie edukacji personalnej- to badanie kompetencji czy gra. I pytanie na koniec kto gra, a kto bada, bo w rekrutacjach handlowych coraz częściej role zostają odwrócone.