Rynek pracy w pigułce.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11 proc ( wg. Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla III Q 2022r). To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27 proc. badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17 proc. prognozuje redukcje etatów.

Jednocześnie, blisko co druga firma (54 proc.) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2 proc. nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał. 

Ze zmianą pracy lub jej znalezieniem nie powinni mieć problemu specjaliści reprezentujący sektor produkcji przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz budownictwa.

Pomimo zauważalnych pozytywnych trendów w obszarze wzrostu zatrudnienia i planów rekrutacyjnych, ponad 40 proc. firm boryka się z trudnościami ze znalezieniem pracowników, a 4 na 10 odczuwa skutki kryzysu gospodarczego.