Wsparcie dla zwalnianych pracowników. Outplacement- nowa usługa Lobo HR.

Mimo kluczowej roli kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach, mamy świadomość faktu, że sytuacja gospodarcza zmusza wielu pracodawców do redukcji zatrudnienia. Stanowi to poważne zagrożenie dla wykreowanego przez lata pozytywnego wizerunku firmy i często bardzo traumatyczne przeżycie dla pracownika zwalnianego. Sposobem na obustronną pomoc – zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy – jest usługa outplacementu, redukcja zatrudnień przy zastosowaniu akceptowanych społecznie narzędzi wpierających proces zwolnień.

Lobo HR, do wachlarza usług świadczonych dla swoich Klientów wprowadziło także działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez udzielanie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Jest to system wszechstronnej i kompleksowej opieki nad osobami zwalnianymi z pracy. Wsparcie menedżerskie, organizacyjno-prawne, instytucjonalne, psychologiczne czy medyczne, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, aby w maksymalnym stopniu ułatwić zwalnianym pracownikom proces poszukiwania nowego miejsca pracy.

Pracodawców zainteresowanych wsparciem Lobo, zapraszamy do kontaktu: kontakt@lobohr.pl.