Wspieramy Młodych – Podziękowanie dla Lobo HR

Młodzieżowe Centrum Kultury w Mikołowie dziękuje Lobo HR za czynny udział, merytoryczny wkład i pomoc w organizacji Targów Pracy dla młodych na rynku pracy.