Stanowisko: HR Business Partner

Data publikacji: 2019-06-21

LoboHR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników.

Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

HR Business Partner

Miejsce pracy: Inowrocław, Toruń, Solec Kujawski

Zakres obowiązków:
 

 1. bezpośrednia współpraca z managerami zespołów w ich codziennych i strategicznych wyzwaniach, jest członkiem Komitetu dyrekcyjnego fabryki
 2. zarządza pracą 1 lub 2 specjalistów ds. kadr i płac
 3. tworzenie i usprawnianie procesów oraz narzędzi HR dostosowanych do specyfiki Bonduelle
 4. koordynacja procesu performance management i wsparcie managerów w tym zakresie
 5. prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodne ze standardami firmy oraz współpraca z firmami zewnętrznymi w tym zakresie
 6. współuczestniczenie i koordynacja działań rozwojowych/ szkoleniowych dla pracowników przy współpracy z przełożonymi (organizacja szkoleń zewnętrznych, badanie efektywności przeprowadzanych szkoleń)
 7. cykliczne, regularne raportowanie wskaźników HR oraz tworzenie i monitorowanie budżetu kosztów osobowych
 8. przygotowanie raportów, analiz i zestawień adekwatnie do aktualnych potrzeb
 9. Przygotowywanie okresowych raportów społecznych, reportingu  dla HR Grupy
 10. wsparcie procesu komunikacji wewnętrznej/zewnętrznej i działań CSR
 11. obsługa JDE w zakresie zamówień dotyczących kosztów HR
 12. Koordynacja działań kadrowo-administracyjnych dostawcy usług payroll

13.    Współudział w tworzeniu formularzy, procedur, instrukcji, regulaminów, standardów pracy, ankiet,

14.    Przeprowadzanie rozmów z pracownikami, prowadzenie spotkań, prezentacji, warsztatów wewnętrznych, mini szkoleń na tematy związane z wdrożeniem pracownika, obowiązującymi standardami oraz zarządzaniem ludźmi;

15.    Współtworzenie systemów: ocen, wynagrodzeń, komunikacji, szkoleń, rekrutacji, sukcesji, opisów stanowisk;

 1. Śledzenie aktualnych trendów w zakresie motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników oraz przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych.
 2. Czuwanie nad sprawną integracją nowych pracowników
 3. Śledzenie klimatu społecznego w firmie, proponowanie działań zapobiegawczych i ulepszających, zgłaszanie problemów Dyrektorowi ds. ZS
 4. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie:
 5. Przygotowywanie komunikacji, dbanie o aktualność informacji w zakresie Communication Polska / groupe (tablice, informacja ,…)
 6. Samodzielne prowadzenie projektów hr w ramach realizowanej strategii dla fabryki uzgodnionych z Dyr.hr

Wymagania:
 

·         Co najmniej 8  lat w HR (mile widziane w środowisku produkcyjnym, ze Związkami)·         Sprawna i zaawansowana znajomość Excela i pppoint·         Znajomość success factors·         Umiejętności prezentacyjne, facylitacyjne

·         Umiejętności analityczne, organizacyjne

·         Umiejętności dostrzegania szerszej perspektywy i tworzenia długoterminowej wizji rozwoju firmy i zespołów,

·         Umiejętności wyznaczania celów z pracownikami, zarządzania zmianą i budowania motywacji,

·         Umiejętności definiowania i budowania strategicznych procesów wewnętrznych, a także znajomości narzędzi, które pomagają realizować te zadania,

·         Doświadczeniu w przeprowadzaniu zmian w organizacji,

·         Samodzielności i wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,

Cechy osobowości:

·         Osoba dojrzała, wyważona w wypowiedziach, proaktywna, nastawiona pozytywnie do świata i ludzi, myśli krytycznie, dogłębnie analizuje problemy i szybko dostrzega nowe rozwiązania

·         Dobrze zna swoje umiejętności, efektywnie wykorzystuje swoje mocne strony i potrafi równoważyć słabości

·         Lubi eksperymentować i nie boi się zmian, proaktywnie proponuje swoje pomysły

Radzi sobie z nowymi wyzwaniami dzięki pracy zespołowej i sile charakteru

Oferujemy:
 

·       Medicover, multisport , ubezpieczenie na życie, po roku pracy premia koncernu

·         Elastyczne godziny pracy,

·         Możliwość zakupów produktów po preferencyjnej cenie, dobrą kawę

·         Wyjazdy firmowe, wspólne spotkania integracyjne budujące naszą zespołowość,

·         Ciekawe projekty i poczucie wpływu na to jak działasz