Stanowisko: HR Business Partner

Data publikacji: 2019-06-21

Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników.

Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

HR Business Partner

Miejsce pracy: Inowrocław, Toruń, Solec Kujawski

Zakres obowiązków:
 

 • bezpośrednia współpraca z managerami zespołów w ich codziennych i strategicznych wyzwaniach,
 • zarządzanie pracą 2 specjalistów ds. kadr i płac,
 • tworzenie i usprawnianie procesów oraz narzędzi HR dostosowanych do specyfiki firmy,
 • koordynacja procesu performance management i wsparcie managerów w tym zakresie,
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodne ze standardami firmy oraz współpraca z firmami zewnętrznymi w tym zakresie,
 • współuczestniczenie i koordynacja działań rozwojowych/ szkoleniowych dla pracowników przy współpracy z przełożonymi (organizacja szkoleń zewnętrznych, badanie efektywności przeprowadzanych szkoleń),
 • cykliczne, regularne raportowanie wskaźników HR oraz tworzenie i monitorowanie budżetu kosztów osobowych,
 • przygotowanie raportów, analiz i zestawień adekwatnie do aktualnych potrzeb,
 • przygotowywanie okresowych raportów społecznych, reportingu  dla HR Grupy,
 • wsparcie procesu komunikacji wewnętrznej/zewnętrznej i działań CSR,
 • obsługa JDE w zakresie zamówień dotyczących kosztów HR,
 • koordynacja działań kadrowo-administracyjnych dostawcy usług payroll,
 • współudział w tworzeniu formularzy, procedur, instrukcji, regulaminów, standardów pracy, ankiet,
 • przeprowadzanie rozmów z pracownikami, prowadzenie spotkań, prezentacji, warsztatów wewnętrznych, mini szkoleń na tematy związane z wdrożeniem pracownika, obowiązującymi standardami oraz zarządzaniem ludźmi,
 • współtworzenie systemów: ocen, wynagrodzeń, komunikacji, szkoleń, rekrutacji, sukcesji, opisów stanowisk,
 • śledzenie aktualnych trendów w zakresie motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników oraz przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych,
 • samodzielne prowadzenie projektów hr w ramach realizowanej strategii dla fabryki uzgodnionych z Dyr.hr.

Wymagania:
 

 • co najmniej 8  lat w HR (mile widziane w środowisku produkcyjnym, ze Związkami),
 • wykształcenie wyższe: zarządzanie, psychologia lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy, dobra zus i podatków,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • sprawna i zaawansowana znajomość Excela i pppoint,
 • znajomość success factors,
 • umiejętności prezentacyjne, facylitacyjne,
 • umiejętności analityczne, organizacyjne,
 • umiejętność dostrzegania szerszej perspektywy i tworzenia długoterminowej wizji rozwoju firmy i zespołów,
 • umiejętność wyznaczania celów z pracownikami, zarządzania zmianą i budowania motywacji,
 • umiejętność definiowania i budowania strategicznych procesów wewnętrznych, a także znajomość narzędzi, które pomagają realizować te zadania,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu zmian w organizacji,
 • samodzielność i wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,

 

Cechy osobowości:

 • osoba dojrzała, wyważona w wypowiedziach, proaktywna, nastawiona pozytywnie do świata i ludzi, myśli krytycznie, dogłębnie analizuje problemy i szybko dostrzega nowe rozwiązania,
 • dobrze zna swoje umiejętności, efektywnie wykorzystuje swoje mocne strony i potrafi równoważyć słabości,
 • lubi eksperymentować i nie boi się zmian, proaktywnie proponuje swoje pomysły,
 • radzi sobie z nowymi wyzwaniami dzięki pracy zespołowej i sile charakteru.

Oferujemy:
 

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Na koniec roku dodatkowa premia od wyniku finansowego firmy
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • Warunki pracy w środowisku opartym na jasnych zasadach i wartościach
 • Ciekawe projekty i poczucie wpływu na to jak działasz
 • Atrakcyjny pakiet socjalny : m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowania do wypoczynku, grupowe ubezpieczenie na życie
 • Wyjazdy firmowe, wspólne spotkania integracyjne budujące zespołowość
 • Dobrą kawę 🙂