Stanowisko: Kierownik Budowy

Data publikacji: 2018-04-09

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Kraków

Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, firmy dostarczającej systemowe rozwiązania techniczne poszukujemy kandydata na stanowisko:

Obowiązki:

 • Kierowanie projektami,
 • Analiza potrzeb i wymagań,
 • Planowanie i organizacja budów,
 • Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów,
 • Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów,
 • Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami,
 • Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów,
 • Nadzór nad jakością,
 • Doradztwo techniczne,
 • Przeprowadzanie badań, prób i testów,
 • Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości,
 • Rozliczanie budów,
 • Prowadzenie odbiorów,
 • Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej,
 • Przygotowywanie ofert,
 • Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych,
 • Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów,
 • Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Umiejętność kierowania budową,
 • Umiejętność tworzenia harmonogramów,
 • Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
 • Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Certyfikaty producentów z zakresu montażu ich wyrobów,
 • Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość procedur, przepisów i zasad związanych z realizacją budów sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość umów i procedur FIDIC,
 • Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami,
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań w zakresie sieci cieplnych,
 • Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych,
 • Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych,
 • Umiejętność tworzenia kosztorysów w programach kosztorysowych,
 • Prawo jazdy – min. 1 rok,
 • Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych,
 • Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT,
 • Posługiwanie się programem AUTOCAD,
 • Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej,
 • Biegła praca w oprogramowaniu obsługującym firmę – w zakresie stanowiska,
 • Znajomość wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów,
 • Znajomość prawa zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Uczestnictwo w szkoleniach opłacanych przez pracodawcę.