Stanowisko: Kierownik Budowy

Data publikacji: 2018-05-02

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, firmy dostarczającej systemowe rozwiązania techniczne poszukujemy kandydata na stanowisko:

Obowiązki:

  • Kierowanie projektami,
  • Analiza potrzeb i wymagań,
  • Planowanie i organizacja budów,
  • Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów,
  • Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów,
  • Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami,
  • Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów,
  • Nadzór nad jakością,
  • Doradztwo techniczne,
  • Przeprowadzanie badań, prób i testów,
  • Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości,
  • Rozliczanie budów,
  • Prowadzenie odbiorów,
  • Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej,
  • Przygotowywanie ofert,
  • Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych,
  • Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów,
  • Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym,
  • Miejscem pracy jest Bielsko-Biała oraz realizowane inwestycje budowlane na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, opolskiego.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, techniczne,
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • Umiejętność kierowania budową,
  • Umiejętność tworzenia harmonogramów,
  • Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
  • Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
  • Certyfikaty producentów z zakresu montażu ich wyrobów,
  • Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
  • Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących sieci, instalacji, systemów i obiektów,
  • Znajomość procedur, przepisów i zasad związanych z realizacją budów sieci, instalacji, systemów i obiektów,
  • Znajomość umów i procedur FIDIC,
  • Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami,
  • Umiejętność tworzenia rozwiązań w zakresie sieci cieplnych,
  • Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych,
  • Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych,
  • Umiejętność tworzenia kosztorysów w programach kosztorysowych,
  • Prawo jazdy – min. 1 rok,
  • Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych,
  • Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT,
  • Posługiwanie się programem AUTOCAD,
  • Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej,
  • Biegła praca w oprogramowaniu obsługującym firmę – w zakresie stanowiska,
  • Znajomość wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów,
  • Znajomość prawa zamówień publicznych.

Oferujemy:

  • Stabilność zatrudnienia,
  • Atrakcyjny pakiet socjalny,
  • Udział w ciekawych projektach,
  • Uczestnictwo w szkoleniach opłacanych przez pracodawcę.