Stanowisko: Kierownik Budowy

Data publikacji: 2019-01-08

Lobo jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników.

Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, firmy inżynierskiej, oferującej przedsiębiorstwom najnowocześniejsze technologie, poszukujemy do długofalowej współpracy:

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie projektami.
 • Analiza potrzeb i wymagań.
 • Planowanie i organizacja budów.
 • Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów.
 • Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów.
 • Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami.
 • Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów.
 • Nadzór nad jakością.
 • Doradztwo techniczne.
 • Przeprowadzanie badań, prób i testów.
 • Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości.
 • Rozliczanie budów.
 • Prowadzenie odbiorów.
 • Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej.
 • Przygotowywanie ofert.
 • Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych.
 • Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów.
 • Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym.
 • Kontakt z kontrahentami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Umiejętność kierowania budową.
 • Umiejętność tworzenia harmonogramów.
 • Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 • Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów.
 • Certyfikaty producentów z zakresu montażu ich wyrobów.
 • Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów.
 • Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących sieci, instalacji, systemów i obiektów.
 • Znajomość procedur, przepisów i zasad związanych z realizacją budów sieci, instalacji, systemów i obiektów.
 • Znajomość umów i procedur FIDIC.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań w zakresie sieci cieplnych.
 • Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych.
 • Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych.
 • Umiejętność tworzenia kosztorysów w programach kosztorysowych.
 • Prawo jazdy – min. 1 rok.
 • Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych.
 • Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT.
 • Posługiwanie się programem AUTOCAD.
 • Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.
 • Udział w ciekawych projektach.
 • Uczestnictwo w szkoleniach.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Opieka medyczna LUXMED.
 • Karta MultiSport.