Stanowisko: Kierownik Robót

Data publikacji: 2019-06-06

LoboHR jest agencją rekrutacyjną, która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników.

Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi.

Dla naszego klienta, firmy inżynierskiej, oferującej przedsiębiorstwom zaawansowane technologie, poszukujemy do długofalowej współpracy Kandydata na stanowisko:

Kierownik Robót

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 

Obowiązki:

 • Kierowanie projektami,
 • Analiza potrzeb i wymagań,
 • Planowanie i organizacja budów,
 • Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów,
 • Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów,
 • Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami,
 • Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów,
 • Nadzór nad jakością,
 • Doradztwo techniczne,
 • Przeprowadzanie badań, prób i testów,
 • Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości,
 • Rozliczanie budów,
 • Prowadzenie odbiorów,
 • Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej,
 • Przygotowywanie ofert,
 • Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych,
 • Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów,
 • Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym,
 • Kontakt z kontrahentami.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Umiejętność kierowania budową,
 • Umiejętność tworzenia harmonogramów,
 • Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
 • Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Certyfikaty producentów z zakresu montażu ich wyrobów,
 • Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość procedur, przepisów i zasad związanych z realizacją budów sieci, instalacji, systemów i obiektów,
 • Znajomość umów i procedur FIDIC,
 • Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami,
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań w zakresie sieci cieplnych,
 • Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych,
 • Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych,
 • Umiejętność tworzenia kosztorysów w programach kosztorysowych,
 • Prawo jazdy – min. 1 rok,
 • Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych,
 • Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT,
 • Posługiwanie się programem AUTOCAD,
 • Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej,

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Udział w ciekawych projektach
 • Uczestnictwo w szkoleniach
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Opiekę medyczna LUXMED
 • Kartę MultiSport