Rewolucja w branży agencji zatrudnienia

Z raportu podsumowującego rok 2017, opublikowanego przez Polskie Forum HR, wynika, iż branża agencji zatrudnienia przeżywa swoistą rewolucję. Za pośrednictwem agencji pracy w roku 2017 w Polsce znalazło pracę ponad 1,2 mln osób, co jest wskaźnikiem wyższym niż w roku poprzednim. Na rynku w 2017r. działało 8361 agencji pośrednictwa pracy, czyli o 12 % więcej niż w roku poprzednim, a liczba zarówno agencji pracy, jak i popyt na usługi pracy tymczasowej dynamicznie rosną. Wartość polskiego rynku zatrudnienia wzrosła w 2017r o 6 % i szacowana jest na 7,3 mld PLN.

Z zebranych danych wynika, iż w 2017r. liczba Pracowników Tymczasowych w Polsce wynosiła ok. 772 tys. osób. Średni okres zatrudnienia Pracownika Tymczasowego utrzymał się na poziomie podobnym do roku wcześniejszego i było to 62 dni w ciągu 12 m-cy.

Czy praca tymczasowa jest gorsza?

Praca tymczasowa od lat walczy ze stygmatem tej gorszej formy zatrudnienia, podczas gdy stosowana zgodnie z literą prawa i dobrymi praktykami rynku, zapewnia pracownikom tymczasowym takie same warunki zatrudnienia jak tym zatrudnionym bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

Jakie jest wynagrodzenie pracowników tymczasowych?

Wynagrodzenia pracowników tymczasowych systematycznie rosną (w 2017 roku o 11,2%), średnia stawka godzinowa wyniosła w ubiegłym roku 14,49 PLN/godz. Odsetek umów o pracę zawieranych przez firmy członkowskie PFHR utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, który w 2017 roku wyniósł 90%. Niestety nie ma to odzwierciedlenia w odsetku umów o pracę stosowanych generalnie na polskim rynku (w 2016 roku wyniósł on jedynie 50% ) Co więcej, biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które weszły w życie 1 czerwca 2017 roku, należy się spodziewać ich spadku.

Praca tymczasowa zadomowiła się na polskim rynku pracy jako etyczna alternatywa dla tradycyjnych form zatrudnienia. Mimo iż jest coraz lepiej postrzegana, zdarzają się krytyczne opinie jakoby pracownik agencyjny był gorzej traktowany od etatowego. To mit – ze względów etycznych, rynku pracownika, ale przede wszystkim z powodu przepisów, w tym nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2017 r. Według niej rekruter agencji musi przedstawić kandydatowi na pracownika tymczasowego warunki pracy i wynagradzania. Potwierdza też ich zgodność z regulaminem pracy obowiązującym u docelowego pracodawcy. Nie ma tu miejsca na próby obniżenia wynagrodzenia czy zmiany w normach pracy. Porównując warunki można analizować też mniej formalne dodatki. Świadomy pracodawca nie ogranicza dostępu do nich pracownikom tymczasowym. Dzięki równemu traktowaniu stają się zmotywowanymi członkami zespołu, a na takich i agencji i końcowemu pracodawcy przecież zależy.