Zapytanie ofertowe nr 1/19/12/2017

Firma Lobo Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest analiza wpływu profili w portalach społecznościowych na szansę otrzymania atrakcyjnej oferty pracy oraz stworzenie algorytmów analizy oraz dostosowania profili społecznościowych do oczekiwań pracodawców.

zapytanie ofertowe (pdf)
7. Oświadczenie o stosowaniu polityk
6. Oświadczenie o braku wykluczenia
5. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej aparatury
4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych i technicznych
3. Oświadczenie-zgoda na wstępną weryfikację
2. Oświadczenie o zespole badawczym
1. Formularz ofertowy